Syahin Mazlan : seorang pelajar yang masih mencari minat dan bakat.