Jumlah Penduduk Malaysia Kini 32.73 Juta, Lelaki Lebih Ramai

Menurut laporan Perangkaan Demografi suku tahun pertama 2020, jumlah penduduk Malaysia meningkat 0.6% berbanding suku pertama tahun 2019 kepada 32.73 juta orang. Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin berkata, jumlah penduduk itu merangkumi 29.62 juta orang atau 90.5% warganegara Malaysia dan 3.12 juta orang atau 9.5% bukan warganegara Malaysia. Laporan yang dikeluarkan oleh … Continue reading Jumlah Penduduk Malaysia Kini 32.73 Juta, Lelaki Lebih Ramai