Polisi Kerahsiaan

Keutuhan privasi anda adalah penting bagi kami. Ia adalah dasar Rencah untuk menghormati privasi anda dan mematuhi sebarang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sebarang maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan tentang anda, termasuk di laman web kami, https://rencah.com, dan laman lain yang kami miliki dan uruskan. 

Maklumat peribadi adalah sebarang maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Ini termasuk maklumat tentang anda sebagai individu (seperti nama, alamat, dan tarikh lahir), peranti anda, maklumat bayaran, dan bahkan maklumat tentang bagaimana anda menggunakan sesebuah laman web atau perkhidmatan dalam talian. 

Jika laman web kami mengandungi pautan ke laman dan perkhidmatan pihak ketiga, sila ambil perhatian bahawa laman dan perkhidmatan tersebut mempunyai dasar privasi sendiri. Selepas mengikuti pautan ke sebarang kandungan pihak ketiga, anda harus membaca maklumat dasar privasi yang diposting tentang bagaimana mereka mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi. Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada apa-apa aktiviti anda selepas anda meninggalkan laman kami.

Dasar ini berkuat-kuasa mulai 23 Disember 2022.

Kemaskini terakhir: 23 December 2022

Maklumat Yang Kami Kumpul

Maklumat yang kami kumpulkan terbahagi kepada dua kategori: "maklumat yang disediakan secara sukarela" dan "maklumat yang dikumpul secara automatik". 

"Maklumat yang disediakan secara sukarela" merujuk kepada sebarang maklumat yang anda sedar dan aktif menyediakan kepada kami semasa menggunakan atau mengambil bahagian dalam mana-mana perkhidmatan dan promosi kami. 

"Maklumat yang dikumpul secara automatik" merujuk kepada sebarang maklumat yang dihantar secara automatik oleh peranti anda semasa mengakses produk dan perkhidmatan kami.

Data Log

Apabila anda melawat laman web kami, pelayan kami mungkin akan log data standard yang disediakan oleh pelayar web anda secara automatik. Ia mungkin termasuk alamat protocol internet (IP) peranti anda, jenis dan versi pelayar, laman yang anda lawati, tarikh dan masa lawatan anda, masa yang diluangkan di setiap laman, dan butiran lain mengenai lawatan anda.

Selain itu, jika anda mengalami ralat tertentu semasa menggunakan laman, kami mungkin akan mengumpul data mengenai ralat dan keadaan di sekeliling kejadiannya secara automatik. Data ini mungkin termasuk butiran teknikal tentang peranti anda, apa yang anda cuba lakukan apabila ralat berlaku, dan maklumat teknikal lain berkaitan dengan masalah tersebut. Anda mungkin atau tidak menerima notis tentang ralat-ralat sebegini, bahkan pada saat mereka berlaku, bahawa mereka telah berlaku, atau apa jenis ralat tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa walaupun maklumat ini mungkin tidak mengenal pasti secara peribadi dengan sendirinya, ia mungkin boleh dikombinasikan dengan data lain untuk mengenal pasti individu secara peribadi.

Data Peranti

Apabila anda melawat laman web kami atau berinteraksi dengan perkhidmatan kami, kami mungkin akan mengumpul data tentang peranti anda secara automatik, seperti:

Jenis Peranti

Sistem Pengoperasian

Pengecam Peranti Unik

Tetapan Peranti

Data Geo-lokasi

Data yang kami kumpulkan boleh bergantung kepada tetapan peribadi peranti dan perisian anda. Kami mengesyorkan memeriksa dasar pengeluar peranti atau pembekal perisian untuk belajar apa maklumat yang mereka sediakan kepada kami.

Maklumat Peribadi

Kami mungkin akan meminta maklumat peribadi - misalnya, apabila anda menyerahkan kandungan kepada kami atau apabila anda menghubungi kami - yang mungkin termasuk salah satu atau lebih daripada yang berikut:

Nama

Emel

Profil media sosial

Nombor telefon/telefon bimbit

Kandungan Dihasilkan Pengguna

Kami menganggap "kandungan dihasilkan pengguna" sebagai bahan (kandungan teks, imej dan/atau video) yang disediakan kepada kami secara sukarela oleh pengguna kami untuk tujuan penerbitan di laman web kami atau penerbitan semula di saluran media sosial kami. Semua kandungan dihasilkan pengguna dikaitkan dengan akaun atau alamat emel yang digunakan untuk menghantar bahan-bahan tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa sebarang kandungan yang anda hantar untuk tujuan penerbitan akan menjadi awam selepas dikirim (dan proses semakan atau penapisan yang berikutnya). Sebaik sahaja diterbitkan, ia mungkin boleh diakses oleh pihak ketiga yang tidak ditutup di bawah dasar privasi ini.

Sebab-sebab Sah Memproses Maklumat Peribadi Anda

Kami hanya mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda apabila kami mempunyai sebab sah untuk melakukannya. Dalam kes ini, kami hanya mengumpul maklumat peribadi yang sewajarnya diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda melakukan sebarang perkara berikut di laman web kami:

Mendaftar untuk akaun

Menggunakan peranti mudah alih atau pelayar web untuk mengakses kandungan kami

Menghubungi kami melalui emel, media sosial, atau di sebarang teknologi yang serupa

Apabila anda menyebut kami di media sosial

Kami mungkin mengumpul, menyimpan, menggunakan, dan mendedahkan maklumat untuk tujuan-tujuan berikut, dan maklumat peribadi tidak akan diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan ini:

Untuk menyediakan anda dengan ciri-ciri asas dan perkhidmatan platform kami

Untuk membolehkan anda menyesuaikan atau menyesuaikan pengalaman anda di laman web kami

Untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan anda

Untuk analitik, kajian pasaran, dan pembangunan perniagaan, termasuk untuk mengendalikan dan meningkatkan laman web kami, aplikasi yang berkaitan, dan platform media sosial yang berkaitan

Untuk iklan dan pemasaran, termasuk menghantar anda maklumat promosi tentang produk dan perkhidmatan kami dan maklumat tentang pihak ketiga yang kami anggap mungkin menarik bagi anda

Untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan laman web kami, aplikasi yang berkaitan, dan platform media sosial yang berkaitan

Untuk keperluan penyimpanan rekod dan keperluan pentadbiran

Untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami dan menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin kami miliki

Untuk memberi nama kepada sebarang kandungan (contohnya, pos dan komen) yang anda hantar yang kami terbitkan di laman web kami

Untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan memastikan bahawa laman web dan aplikasi kami selamat, selamat, dan digunakan selaras dengan terma penggunaan kami

Untuk penilaian teknikal, termasuk untuk mengendalikan dan meningkatkan aplikasi kami, aplikasi yang berkaitan, dan platform media sosial yang berkaitan.

Kami mungkin menggabungkan maklumat peribadi yang disediakan secara sukarela dan dikumpul secara automatik dengan maklumat umum atau data penyelidikan yang kami terima dari sumber-sumber lain yang dipercayai. Sebagai contoh, kegiatan pemasaran dan kajian pasaran kami mengungkap data dan insight, yang kami boleh gabungkan dengan maklumat mengenai cara pengunjung menggunakan laman web kami untuk meningkatkan laman web kami dan pengalaman anda di dalamnya.

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Apabila kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi, dan semasa kami menyimpan maklumat ini, kami akan melindunginya dengan cara yang munasabah dari segi perniagaan untuk mencegah kehilangan dan pencurian, serta akses yang tidak sah, pendedahan, salinan, penggunaan, atau modifikasi.

Walaupun kami akan berusaha sedaya upaya untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, kami menasihatkan bahawa tiada kaedah penghantaran atau penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Tiada siapa yang boleh menjamin keselamatan data mutlak.

Anda bertanggungjawab untuk memilih apa-apa kata laluan dan kekuatan keselamatan secara keseluruhannya, serta memastikan keselamatan maklumat peribadi anda di dalam had-had perkhidmatan kami. Sebagai contoh, memastikan apa-apa kata laluan yang berkaitan dengan mengakses maklumat peribadi dan akaun anda adalah selamat dan kekal rahsia.

Berapa Lama Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda

Kami hanya menyimpan maklumat peribadi anda selama yang kami perlukan. Tempoh masa ini mungkin bergantung kepada apa yang kami gunakan maklumat anda untuk, mengikut dasar privasi ini. Sebagai contoh, jika anda telah memberikan maklumat peribadi kepada kami sebagai sebahagian daripada mencipta akaun dengan kami, kami mungkin akan menyimpan maklumat ini selama tempoh akaun anda wujud di sistem kami. Jika maklumat peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini, kami akan memadamkannya atau menjadikannya anonim dengan mengeluarkan semua butiran yang mengenal pasti anda.

Walau bagaimanapun, jika diperlukan, kami mungkin akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk mematuhi kewajiban undang-undang, perakaunan, atau laporan atau untuk tujuan pengarkiban dalam kepentingan awam, penyelidikan saintifik atau sejarah atau tujuan statistik.

Privasi Kanak-Kanak

Kami tidak menyasarkan sebarang produk atau perkhidmatan kami secara langsung kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun, dan kami tidak akan sengaja mengumpul maklumat peribadi tentang kanak-kanak di bawah 13 tahun.

Pendedahan Maklumat Peribadi Kepada Pihak Ketiga

Kami mungkin akan memberikan maklumat peribadi kepada:

ibu syarikat, anak syarikat, atau syarikat berkaitan kami

pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk tujuan membolehkan mereka menyediakan perkhidmatan mereka, termasuk (tanpa had) pembekal perkhidmatan IT, penyimpanan data, penyewaan dan pembekal server, analisis, log ralat, ejen pengutip hutang, pembekal penyelesaian masalah atau perawatan, nasihat profesional, dan pengendali sistem pembayaran

pekerja-pekerja kami, kontraktor, dan/atau entiti berkaitan

ejen atau rakan kongsi sedia ada atau akan datang kami

agensi laporan kredit, mahkamah, tribunal, dan autoriti undang-undang, jika anda gagal membayar barang atau perkhidmatan yang telah kami sediakan kepada anda

mahkamah, tribunal, autoriti regulasi, dan anggota polis, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, dalam kaitan dengan sebarang prosiding undang-undang sedia ada atau potensial, atau untuk menetapkan, melaksanakan, atau mempertahankan hak undang-undang kami

pihak ketiga, termasuk ejen atau sub-kontraktor, yang membantu kami dalam memberikan maklumat, produk, perkhidmatan, atau pemasaran terus kepada anda

pihak ketiga untuk mengumpul dan memproses data

sebuah entiti yang membeli, atau kepada mana kami memindahkan semua atau hampir kesemua aset dan perniagaan kami.

Pihak ketiga yang kami gunakan saat ini termasuk:

Google Analytics

Hak-Hak Anda Dan Mengawal Maklumat Peribadi Anda

Pilihan anda: Dengan memberikan maklumat peribadi kepada kami, anda faham bahawa kami akan mengumpul, menyimpan, menggunakan, dan memberikan maklumat peribadi anda menurut dasar privasi ini. Anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi kepada kami, tetapi jika anda tidak, ia mungkin mempengaruhi penggunaan laman web kami atau produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di atau melalui laman web tersebut.

Maklumat dari pihak ketiga: Jika kami menerima maklumat peribadi tentang anda dari pihak ketiga, kami akan melindunginya seperti yang ditetapkan dalam dasar privasi ini. Jika anda seorang pihak ketiga yang memberikan maklumat peribadi tentang orang lain, anda mewakili dan memastikan bahawa anda mempunyai kebenaran orang tersebut untuk memberikan maklumat peribadi kepada kami.

Keizinan pemasaran: Jika anda telah bersetuju untuk kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran terus, anda boleh menukar pendapat anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran di bawah.

Akses: Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda.

Pembetulan: Jika anda percaya bahawa sebarang maklumat yang kami simpan tentang anda tidak tepat, lapuk, tidak lengkap, tidak relevan, atau mengelirukan, sila hubungi kami menggunakan butiran yang disediakan dalam dasar privasi ini. Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membetulkan sebarang maklumat yang dikesan tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan, atau lapuk.

Tiada diskriminasi: Kami tidak akan mendiskriminasikan anda kerana menjalankan hak-hak anda terhadap maklumat peribadi anda. Melainkan maklumat peribadi anda diperlukan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan atau tawaran tertentu (contohnya menyediakan sokongan pengguna), kami tidak akan menafikan anda barang atau perkhidmatan dan/atau mengenakan harga atau kadar yang berbeza kepada anda untuk barang atau perkhidmatan, termasuk melalui pemberian diskaun atau manfaat lain, atau mengenakan denda, atau menyediakan anda dengan tahap atau kualiti barang atau perkhidmatan yang berbeza.

Pemberitahuan tentang kebocoran data: Kami akan mematuhi undang-undang yang berkenaan dengan kami berkaitan dengan sebarang kebocoran data.

Aduan: Jika anda percaya bahawa kami telah melanggar undang-undang perlindungan data yang relevan dan ingin membuat aduan, sila hubungi kami menggunakan butiran di bawah dan berikan butiran penuh tentang kebocoran yang didakwa. Kami akan dengan serta-merta menyiasat aduan anda dan memberi jawapan kepada anda, secara bertulis, yang menetapkan hasil siasatan kami dan langkah-langkah yang akan kami ambil untuk menangani aduan anda. Anda juga mempunyai hak untuk menghubungi badan regulasi atau autoriti perlindungan data berkaitan dengan aduan anda.

Batalkan langganan: Untuk berhenti berlanggan dari pangkalan data emel kami atau mengeluarkan diri dari komunikasi (termasuk komunikasi pemasaran), sila hubungi kami menggunakan butiran yang disediakan dalam dasar privasi ini, atau keluar menggunakan kemudahan keluar yang disediakan dalam komunikasi. Kami mungkin meminta maklumat khusus untuk membantu kami mengesahkan identiti anda.

Penggunaan Cookies

Kami menggunakan "cookies" untuk mengumpul maklumat tentang anda dan aktiviti anda di seluruh laman kami. Cookie ialah sekeping data kecil yang laman web kami simpan di komputer anda, dan mengakses setiap kali anda mengunjungi, sehingga kami boleh memahami cara anda menggunakan laman kami. Ini membantu kami menyediakan anda kandungan berdasarkan pilihan yang telah anda tetapkan.

Sila rujuk kepada Dasar Cookie kami untuk maklumat lanjut.

Pemindahan Perniagaan

Jika kami atau aset kami dibeli oleh entiti ketiga, atau dalam kemungkinan (yang tidak terlalu tinggi) bahawa kami tidak dapat meneruskan perniagaan atau masuk ke dalam notis kebankrapan, kami akan menyenaraikan data, termasuk maklumat peribadi anda, di antara aset yang dipindahkan kepada sebarang pihak yang membeli kami. Anda mengakui bahawa pemindahan sebegini mungkin berlaku, dan bahawa sebarang pihak yang membeli kami mungkin, sehingga yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, terus menggunakan maklumat peribadi anda menurut dasar ini, yang mereka akan diwajibkan untuk mengambil alih kerana ia merupakan asas bagi sebarang hak kepemilikan atau hak guna kami terhadap maklumat tersebut.

Had Dasar Kami

Laman web kami mungkin menghubungkan ke laman luar yang tidak diuruskan oleh kami. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan dan dasar-dasar laman tersebut, dan tidak dapat menerima tanggungjawab atau liabiliti bagi amalan privasi masing-masing.

Perubahan Dasar Ini

Kami berhak untuk mengubah dasar privasi kami untuk menggambarkan kemaskini kepada proses perniagaan kami, amalan yang diterima semasa, atau perubahan perundangan atau peraturan. Jika kami memutuskan untuk mengubah dasar privasi ini, kami akan memaparkan perubahan di sini pada pautan yang sama di mana anda mengakses dasar privasi ini.

Jika perubahan adalah signifikan, atau jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, kami akan menghubungi anda (berdasarkan pilihan anda yang dipilih untuk komunikasi daripada kami) dan semua pengguna yang berdaftar dengan butiran yang baru dan pautan kepada dasar yang diperbarui atau diubah.

Jika diperlukan oleh undang-undang, kami akan mendapat kebenaran anda atau memberi anda peluang untuk mendaftar atau keluar, seperti yang berkenaan, penggunaan baru maklumat peribadi anda.

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau kebimbangan berkaitan privasi anda, anda boleh menghubungi kami menggunakan butiran berikut:

Rencah admin

rencah@superbytes.international